FN-rapport: økologi er alternativ til 200.000 årlige dødsfald

En FN rapport fastslår at 200.000 mennesker hvert år dør p.g.a. de pesticider som konventionelt landbrug bruger. Den samme rapport fastslår “Men med økologiske metoder, kan vi stole på naturlige økosystemtjenester som recirkulerer næringsstofferne i jorden naturligt, hvilket gør dyr kunstgødning og pesticider unødvendig.

Læs mere her.