Bæredygtig aquakultur – aflastning af havmiljøet

Mens vi presser fiskebestanden i havene dukker der en ekspansiv aqua-kultur industri op på land. En stigende del arbejder efter bæredygtige principper f.eks. ved at fodre fiskene (primært laks, ørred og rejer)  med frysetørrede alger.

Læs mere her