Obama: Den vedvarende energi har momentum

Den vedvarende og rene energi har momentum. Den kan ikke stoppes uanset der kommer en fossil præsident til. Det fastslår afgående præsident Obama i en artikel det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift Science. Obama bemærker, at CO2 udslippet fra energisektoren USA er faldet med 9,5 procent siden han blev præsident i 2008, mens økonomien er vokset med 10 procent. Det peger på en “afkobling” af vækst fra drivhusgasemissioner og modsiger argumentet om, at ren energi kræver godkendelse lavere vækstrater.

Læs mere her.