Obama: Den vedvarende energi har momentum

Den vedvarende og rene energi har momentum. Den kan ikke stoppes uanset der kommer en fossil præsident til. Det fastslår afgående præsident Obama i en artikel det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift Science. Obama bemærker, at CO2 udslippet fra energisektoren USA er faldet med 9,5 procent siden han blev præsident i 2008, mens økonomien er vokset med 10 procent. Det peger på en “afkobling” af vækst fra drivhusgasemissioner og modsiger argumentet om, at ren energi kræver godkendelse lavere vækstrater.

Læs mere her.

 

Skriv en kommentar