Jorden kan aktivt opsamle CO2 og begrænse drivhuseffekten

Skal vi have en chance for at holde os under de 2% opvarmning af kloden som blev aftalt på klimatopmødet i  2015 skal vi intenst i gang med at opfange CO2-udslippet. Det kan også lade sig gøre og løsningen ligger for vore fødder. Ændret omgang med fødevareproduktion vil kunne gøre en stor forskel.

Forskere og landmænd over hele verden peger på, at vi kan regenerere forringet jordbund ved at skifte fra intensive industrielle landbrug til flere økologiske metoder – ikke bare organisk gødning, men også ikke-jordbearbejdning, kompostering og sædskifte. Her er den geniale effekt: i takt med at jorden kommer sig, kan vi ikke kun genvinde jordens  evne til at holde CO2. Jordlaget begynder aktivt at trække yderligere CO2 ud af atmosfæren.

Læs mere her.