Ingen naturlov at landbrug bare skal vokse og vokse

I Californien vokser stadig flere CSA-landbrug frem (Corporate Surported Agriculture) frem. Det er mindre landbrug der, i et tæt samarbejde med forbrugerne, fremavler økologiske produkter til afsætning i lokalsamfundet. De ser som et konstruktivt modspil til “jo-større-jo-mere-økonomisk” tendensen, som vi også kender den i Danmark.

I Danmark ser vi også tendens til fællesskabsunderstøttede landbrug – f.eks. på Samsø eller nu senest på Langeland .

Læs mere her.