Økonomien trives bedst med vedvarende energiløsninger

Overgang til vedvarende energi er godt for økonomien. I en undersøgelse, der undersøgte byer fordelt på 89 nationer, fandt forskerne, at overgangen til kulstoffattige teknologier giver mange byer “betydelige økonomiske muligheder”. Faktisk har rapporten fundet mere end 1.000 økonomiske muligheder forbundet med klimaændringer i disse byer. Hvad alt dette betyder er, at der er flere måder regeringerne kan skabe betingelser, hvor private investorer vil ønske at finansiere et skift til kulstoffattige teknologier uden at skulle vente på offentlig finansiering. Senere i denne måned, vil byplanlæggere og bymæssige politikere mødes til det tredje FN Habitat topmøde, som kun afholdes hvert 20. år, med henblik på at organisere politikker, som vil begrænse kulstofemissioner og reducere energiforbruget i byerne.

Læs mere:  http://www.bbc.com/news/science-environment-37552880