Hjælp til selvhjælp holder sulten fra døren

Etiopien er et skridt nærmere selvforsyning af fødevarer

Af Bodil HM Olsen

Etiopiske bønder leverer rekordstore mængder majs til FN’s World Food Programme (WFP), og det skønnes, at de via deres indsats kan brødføde 1.8 millioner af deres landsmænd i en måned. De er en del af et pilotprojekt, der skal hjælpe bønderne med at få adgang til det lokale marked. WFP hjælper bønderne med opbevaring, håndtering og logistik  i forbindelse med deres høstudbytte, og der er lavet aftaler med lokale banker, så bønderne kan bruge deres kontrakter med WFP som sikkerhed for lån til udvikling af deres landbrug. WFP opkøber de lokale landbrugsvarer og bruger dem i deres arbejde mod hungersnød i landet.

”Når vi køber mad i Etiopien til vores Etiopiske nødhjælpsarbejde giver det mening i forhold til omkostningseffektivitet og det booster den lokale økonomi ved at hjælpe bønderne med at afsætte deres varer”, siger en repræsentant for WFP.

Læs mere her