Danskerne vælger etiske rejser

Indenfor de seneste år er der sket en holdningsændring, når det gælder valg af rejser. En fjerdedel af de rejsende er blevet mere kvalitetsbevidste, når det gælder bløde værdier, frem for at tænke priser.

Af Cecilie Dahlerup

TRANSPORT: En ny undersøgelse, som rejseselskabet Apollo har lavet i samarbejde med Kompas Kommunikation blandt 1500 adspurgte brugere, viser, at mange danskere synes, at det er vigtigt, at rejseselskaber generelt er socialt ansvarlige. Også interessen for hensyn til miljø spiller en rolle, når danskeren skal vælge sin rejse og det er en udvikling, som er sket indenfor de seneste år.

Der er udarbejdet en statistik, som viser, at 21 pct. af brugerne vælger rejsebureau efter, om det er socialt ansvarligt. Der er svaret forskelligt i de forskellige regioner i Danmark. Når det drejer sig om midtjyderne, er 27 pct.  meget opmærksomme på den sociale profil, mens tallet er nede på 18 pct. for region Syddanmark.  Svarene i undersøgelsen er også forskellige, alt efter hvilken aldersgruppe man spørger. Her er det 25 pct. af danskerne over 65 år, der er mest interesserede i social ansvarlighed og de unge under 30, er mindst interesserede med kun 22 pct.

Da Apollo for fem år siden indførte en ”geen-seat” ordning, hvor en rejsende har mulighed for at bidrage med et beløb som kompensation for den CO2-udledning, som rejsen er årsag til, var der så godt som ingen interesserede. Nu kan rejseselskabet spore en meget mere aktiv trafik på deres hjemmeside for ordningen. I Apollo er man begejstrede for resultatet. Det viser, at der er sket en ændring af danskernes holdning i løbet af få år.

Læs mere:

http://www.csr.dk/hg/cs/artikel.nsf/0/LANN8S8GYA