Etisk måde at forhandle fødevarer breder sig

Det er ikke kun pengestærke interesser og markedsvilkår, som skal styre distribution af fødevarer. Det er tanken bag flere nye græsrodsbevægelser, som har sit udspring i Mali i Vestafrika. De har sat en fødevarerevolution i gang.

Af Cecilie Dahlerup

FORBRUG: Fremtiden byder på et nyt slags uafhængigt fødevarenetværk, som er frigjort fra dominansen fra de multinationale selskaber. Den tendens kommer fra Mali i Vestafrika og er ved at brede sig til England og Europa. Af små fødevareproducenter i Afrika kaldes tendensen for en befrielse fra, hvad der tidligere er blevet oplevet som de multinationale selskabers spændetrøje. 

Alternativ distribution

Efter demokratiseringen af en række afrikanske lande har det været et problem, at store virksomheder har presset priserne i vejret på blandt andet fødevarer og det har skabt inflation i landet, som især ramte Mali lige op til finanskrisen. Nu er der skabt en række nye initiativer, som har som formål at ændre distributionen og produktionen af fødevarer markant. Og den er i gang med at blive verdensomspændende.  Det drejer sig ikke udelukkende om overhovedet at kunne købe mad. Filosofien bag bevægelsen er, at alle samfund skal have ret til demokratisk at definere deres egne fødevarer og landbrug uden at skade andre mennesker eller miljøet.  Der bliver altså lagt vægt på et etisk fødevarenetværk frem for et kommercielt.

Bred opbakning

500 repræsentanter fra mere end 80 lande deltager i de fælles målsætninger og græsrodsbevægelserne har bred opbakning fra mere end 200 millioner små landbrug rundt omkring i verden.  Det første europæiske møde fandt sted i Østrig i sommeren 2011 under navnet ”European Forum for Food Sovereignty”. Her var et fremmøde af mere end 400 deltagere fra 34 lande.  Temaet formødet var ”Hvordan kan vi europæere brødføde os selv uden at ødelægge andres mulighed for at få mad?”. Der er planlagt endnu et europæisk møde i England i 2012, som kommer til at dreje sig om lokal fødevareproduktion med fokus på etisk forsvarlige og økologiske metoder.

Læs mere:

http://viacampesina.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1106:food-sovereignty-a-european-answer-to-the-crisis&catid=21:food-sovereignty-and-trade&Itemid=38