Dansk ulandsbistand hjælper afrikanske flygtninge hjem

I løbet af 2012 modtager fire afrikanske lande massiv økonomisk støtte fra Danmark via nødhjælpsorganisationer.

Af Cecilie Dahlerup

POLITIK: I samarbejde med FN´s fælles humanitære katastrofefond og Dansk Flygtningehjælp har Udenrigsministeriet bevilget hjælp for at løse store problemer i Sudan, Sydsudan, Elfenbenskysten og Liberia. De fire lande er i risiko for at udvikle fatale humanitære kriser på grund af uroligheder. Derfor er der bevilget 40 mio. kr. i bidrag til Susan og Sydsudan og 17 mio. kr. til Elfenbenskysten og Liberia, blandt andet til at hjælpe flygtninge.

 Sikrer nødhjælp og bekæmper sygdom

Situationen i Susan og Sydsudan er kritisk, fordi der er væbnede konflikter i store områder, som befolkningen lider under. Det drejer sig om områderne i Darfur, Syd Kordofan og Blue Nile. En del af pengene skal bruges til at sikre, at befolkningen kan få adgang til nødhjælp. I nogle områder er det nemlig et problem for nødhjælpsorganisationer at komme frem, som situationen er i dag.

I Sydsudan, som har været en selvstændig stat siden sommeren 2011, er der akut brug for hjælp til at bekæmpe malaria og det sker ved hjælp af en indsats fra WHO. – Der er risiko for, at situationen i Sudan og Sydsudan i løbet af de kommende måneder udvikler sig til en stor humanitær krise. De humanitære organisationer arbejder under meget vanskelige vilkår, siger Udviklingsminister Christian Friis Bach fra Radikale Venstre.

Skal hjælpe flygtninge hjem

Godt 180.000 mennesker er flygtet fra Elfenbenskysten og befinder sig nu i nabolandet Liberia og har været der siden nytåret 2011. – Også i Elfenbens-kysten og Liberia står vi overfor store udfordringer i 2012 og det er afgørende, at der på dette kritiske tidspunkt i krisen er ressourcer til at hjælpe de mange flygtninge hjem, påpeger udviklingsministeren. Flygtningene har desuden har stadigt brug for hjælp både til beskyttelse og bedre levevilkår, hvor de er nu. Når de vender tilbage til deres hjemland, skal myndighederne være parate til at tage imod dem og genintegrere dem.

Læs mere:

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/23-12-11/danmark-gar-ind-med-ekstra-humanitaer-hjaelp-i-afr