Bylandbrug – en vej frem?

Byer opstår i reglen hvor jorden er god og næringsrig. På den måde kan man dyrke sin mad i nærheden af sin bolig. Men byer vokser, og dermed forsvinder værdifuld landbrugsjord.

I takt med at vandringen fra land til by tager til og at befolkningstallet er stærkt stigende, er man nødt til at sikre forsyningen af friske fødevarer. Af flere grunde.

For det første bor flere end halvdelen af alle mennesker i dag i byer og for det andet rammer vi 9 milliarder-mærket om ca. 40 år.

I de megabyer, som skyder op overalt, er der behov for at få mad nok bragt ind – men efterhånden som byerne vokser, bliver transporten fra landbrugene længere og dyrere. CO2-udledningen bliver større og større. Energi- og madspildet vil vokse, fordi transporten bliver lang. Men løsningen på det problem ligger jo lige for.

Dyrk den jord, der er i byen

Hvornår man begyndte at interessere sig for bylandbrug fortaber sig, men et faktum er det, at man flere steder i dag arbejder intensivt med opdyrkning af byrummet. I Havana, Cuba, opstod der med Sovjetunionens sammenbrud og USAs fortsatte handelsembargo, problemer med at brødføde befolkningen – både fordi der manglede mad og fordi der manglede diesel. Løsningen blev at dyrke jorden i byen. Dermed fik indbyggerne friske grønsager, produceret i nærmiljøet. Og som et ekstra plus, slap man for den dyre og forurenende transport.

For Havana var det en god løsning, men hvad gør vi, når de sidste fri arealer i byerne er blevet til boliger?

Fler-etagers drivhuse

Noget kunne tyde på, at vi skal til at dyrke vores mad i høj-drivhuse.

I de projekterede drivhuse er det muligt at styre temperaturen og vandingen optimalt, så det bliver muligt at høste flere gange årligt. Fænomenet kaldes “vertical farming” – noget mundret, dansk ord har jeg endnu ikke set. Man regner med at et 30-etagers drivhus vil kunne brødføde 50.000 mennesker.

Inden vi kommer så langt, er man flere steder begyndt på et mere lavpraktisk plan: Der er reel vertical farming i flere kinesiske og afrikanske byer. Man dyrker grønt på tage, altaner og vægge til at sælge. I storbyer i USA og Europa er man også i gang. Søg på nettet med ord som “vertical farming”, “urban farming” “bylandbrug” – så er det masser af læsestof.

Fremtidsvisioner? Ja, men ikke umulige og utopiske.

Læs mere > Illustreret Videnskab (kræver gratis profil) og (på engelsk) > H/B Implications Watch og Blue 2