62 % af alle nye anlæg i EU er vedvarende

Vedvarende energikilder er dominerende, når de europæiske lande installerer nye anlæg til produktion af strøm. Det viser en ny rapport. I alt blev det til 17 GW ny kapacitet i 2009 i de 27 EU-lande. Vindmøller tegnede sig for den største andel af ny kapacitet med 10,2 GW.

I 2009 dækkede vedvarende energikilder 19,9 % (608 TWh) af Europas totale elforbrug (3.042 TWh). Vandkraft er den største vedvarende energikilde med 11,6 %. Herefter følger vind med 4,2 %, biomasse med 3,5 % og solceller med 0,4 %.

Læs mere på energy-supply.dk