Danmarks første økologiske biogasanlæg

Økologisk Landsforening lancerer nyt website om økologi og klima. Samtidig er Danmarks første økologiske biogasanlæg netop ved at blive bygget. Det skaber perspektiver for klimaneutral økologi.

Økologisk landbrug skal være CO2-neutralt inden for en kort årrække. Med fokusområdet ”Energi i økologisk fødevareproduktion – klodens klima” arbejder Økologisk Landsforening intenst med at opbygge den viden, der skal til for at nå målet.

Et af de projektområder, der er i gang, er økologisk biogas. Nye tanker om at kombinere produktion af økologiske fødevarer med decentral produktion af biogas kan give følgende fordele: større produktion af vedvarende energi, større økologisk omlægning og produktion i Danmark, mulighed for naturpleje og at fjerne næringsstoffer fra følsom natur.

Se video om økologisk biogasanlæg og læs meget mere på okologi.dk