Nyt center skal gavne miljøet

– Med amterne forsvandt megen ekspertise, og samtidig er miljøvurderingsopgaverne på grund af EU-krav vokset massivt. Det lægger hårdt pres på kommunerne, siger professor Lone Kørnøv, der bliver leder af det Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA). Centret hører under Aalborg Universitet, og det indvies i morgen. 26 forskere tilknyttes centret, og det bliver dermed et af de største i … Læs mere