De kan hente vand i ørkenen

Et nyt projekt under ledelse af et datterselskab under General Electric har fundet ud af hvordan man kan udvinde den vand der er i luften – f.eks. i ørkenormråder. Forskere ved General Electrics forskningslaboratorium i Niskayuna modtog for nylig 14,3 millioner dollars til at udvikle en ny teknologi, der har gjort det muligt for amerikanske … Læs mere

Saltvand kan omdannes til ferskvand på 1/2 time

Det er nu muligt at afsalte saltvand til drikkeligt ferskvand på ½ time uden brug af store mængder energi. En undersøgelse har med succes fundet en metode til at afsalte med et materiale kaldet metalorganisk ramme (MOF). Materialet kan filtrere forurenende stoffer ud af havvand og generere store mængder ferskvand ved hjælp af mindre energi end andre almindelige afsaltningsmetoder. Læs … Læs mere

Dansk opfindelse kan mindske vandspild

18 milliarder liter vand fosser hvert år ud af de danske vandværker, men det problem skal en ny opfindelse hjælpe med at løse. En ung gruppe iværksættere fra Københavns Universitet har opfundet et nyt overvågningssystem, som ved hjælp af kunstig intelligens og maskinlæring advarer vandværket, hvis den udpumpede mængde vand pludselig eksploderer på grund af … Læs mere

Hun har sat gang i en “plastfri” revolution

Vi kan som enkeltpersoner virkelig sætte os spor. Det er Natalie Fee fra Bristol i England et godt eksempel på. Hun har på fire år bygget en velgørenhedsorganisation op der beskæftiger 30 mennesker  med at begrænse brugen af plast og sikre genanvendelse. Det sker bl.a. gennem  Refill– kampagnen, der opfordrer folk til at undlade flaskevand ved … Læs mere

De laver solenergi og renser vandet samtidig

Adgang til ren energi og drikkevand er blandt de primære udfordringer, som stadig flere lande har. Disse to problemer kan nu løses i ét hug, da forskere i Saudi-Arabien har udviklet et solpanel, som ikke alene skaber elektricitet, men også bruger noget af varmeenergien til destillation og rensning af havvand. Læs mere her.

”En levende maskine” sørger for at industrivandet kan blive til drikkevand

Som noget helt unikt er det lykkedes for en virksomhed – nemlig Viktor Vask på Bornholm – at blive i stand til at rense 15 m3 industrispildevand/ døgn til en kvalitet, der er så god som eller bedre end regnvand. Det betyder, at de i princippet kan nedsive det rensede vand, så det bliver på land og ender som grundvand. Alternativt kan de aflede det rensede vand via regnvandsledningen direkte til sø/å. Det er den lokale rådgiver Loland Green Solutions der

Læs mere

30 gange så stort høstudbytte i hydroponisk anlæg

I New jersey dyrker de i – på et nedlagt værft – en række grøntsager og krydderurter med 95% mindre mængde vand.Gennem et automatisk hydroponisk system, der leverer næringsstoffer direkte til afgrøderne. Der bruges ikke pesticider og høstudbyttet er ca. 30 gange så stort som et almindeligt gartneri. Læs mere her.

Regn i Sahara i kølvandet på vind og sol

Ifølge en større ny undersøgelse kunne etablering af store vind- og solfarme i Sahara forårsage mere lokal nedbør. Sådan nedbør kan så føre til en stigning i vegetationen, hvilket yderligere vil øge nedbør. Læs mere her.

Solcelleanlæg skal afsalte havvand og afhjælpe tørke i Cape Town

Når vi hidtil ikke – ved vandmangel – har afsaltet havvandet hænger det sammen med det meget voldsomme energiforbrug det har krævet. Nu tilbyder imidlertid et fransk selskab sol-dreven afsaltning til overkommelig pris. Der skal blot være en passende høj volumen som en storby. Det er den perfekte løsning til tørke-ramte Cape Town. Lige nu … Læs mere