Den vedvarende energi har optur

Ifølge en ny type opgørelse fra Det Internationale Energiagentur stod vedvarende grøn energi for 10% af den samlede globale vækst i BNP i 2023. 

Ca. 6% af USA’s BNP-vækst i 2023 tilskrives vedvarende energi; op mod 20% af den kinesiske og ca. 33% af den europæiske. 

Om det siger Denis Rivin, Actual News: “Brug det som modargument når 1) folk beklager sig over opbremsning i grøn omstilling, 2) når medier maler skræmmebilleder eller fremstiller klimakamp som håbløs og 3) når bagstræberiske landmænd snart igen indtager europæiske hovedstæder med deres brændende traktorer og sykofantiske selvmedlidenhed.”

Specifikt om USA kan siges: Der findes nu over fem millioner forskellige solcelleinstallationer i USA. Her skelnes ikke mellem en stor solcellefarm og en husstand med paneler på taget – det er accelerationen, der er interessant her: Den første million blev nået i 2016 og havde taget 43 år. Resten er kommet siden og den sidste million solcelleinstallationer er blevet opnået på bare 20 måneder. 

Amerikanske husstande bruger i dag 55% færre fossile brændsler end de gjorde for 50 år siden – og 90% mere elektricitet.

Kilde: ActualNews

Skriv en kommentar