30 udtørrede søer blev genoplivet

I løbet af de sidste 50 år er søer og andre vandområder i Bengaluru i Nordindien forringet og skrumpet , efterhånden som dets byområde er blevet ti-doblet .Et landskab, der engang var landligt, var forvandlet.  Spildevands- og vandinfrastruktur har ikke været i stand til at holde trit med denne eksplosive vækst, hvilket har ført til to diametralt modsatte, men lige så akutte byproblemer: oversvømmelser og vandmangel .

Sådan er det ikke mere. Det skyldes ikke mindst Malligavad, en maskiningeniør  Malligavad, som ikke havde nogen teknisk viden om genoplivning af søer, spekulerede på, hvad der ville ske, hvis folk kunne rense og opgrave søbunden, kontrollere tilstrømningen af ​​forurenende stoffer og vente på regnen. Han spurgte sin arbejdsgiver, en Bengaluru-baseret producent af bilkomponenter, om virksomheden ville bruge sine midler til samfundsansvar til dette. Det var OK.

Med et hold lokale frivillige, tre jordflyttere og seks lastbiler fjernede Malligavad næsten 400.000 kubikmeter mudder fra Kyalasanahalli-søen. Holdet plantede 18.000 unge træer af oprindelige arter, herunder 3.000 frugtbærende træer og 2.000 lægeplanter. De brugte det udgravede mudder til at skabe fem øer i vandet, hvor fugle kunne bygge rede uforstyrret og de plantede indfødte græsser for at beskytte bredderne. 

Læs hele den fantastiske historie og se billederne.