Mens der snakkes i Dubai handler de i Kenya

Alt imens de snakker i Dubai, så handler de rundt omkring i de lokale samfund. Sara Grunnet fra Zetland har været i Kenya hvor hun har mødt tre eksempler på hvordan de tager fat:

-To år med tørke satte et øsamfund i gang med at afsalte havvandet med solceller som energikilde.

-Jordskred der slammer floden til og forhindrer vandet i at nå frem nedstrøms satte gang i et træplantningsprojekt der nu holder på jorden og binder CO2.

-Fiskene og blæksprutterne bliver væk fordi der ikke er liv i korallerne grundet temperaturstigningen i vandet. Kvinderne sørger for at finde koralstiklinger på dybere vand og genplante dem – og blæksprutterne kommer tilbage.

Læs/lyt mere her.

Her fra Verdens Bedste Nyheder.