Himmelbjerggården: den regenerative tilgang skal ind overalt

Himmelbjerggården ved Ry er et nyt og inspirerende sted, der har det regenerative – det gendannende – som omdrejningspunkt. Udgangspunktet er at mennesket ikke skal herske over naturen. Mennesket er en del af naturen, hvor vi skal observere og tage ved lære. Ikke mindst i forhold til den klimakrise og biodiversitetskrise vi er lige midt i.

Stedet, der bæres af en række nytænkende ildsjæle, vil kunne komme til at spille en vigtig rolle i det paradigmeskifte, som tiden skriger på.  

De arbejder med en række temaer:

Naturens Grundlovmøde er et tilbagevendende stævne, der har til formål at revitalisere Himmelbjerget som et kulturelt samlingspunkt, og hvor vi kan diskutere, udforske og opleve, hvad det vil sige at give naturen en stemme. …

Kunst og fordybelse. Med vores opholdsprogrammer og kunstoplevelser på Himmelbjerggårdens Ancient Future ArtWalk ønsker vi at skabe brede rammer, men plads til fordybelse, for kunstneriske undersøgelser af forholdet mellem mennesker og natur. …

Skovhave og medicinhjul. Vi arbejder med at implementere regenerative strategier i Himmelbjerggårdens områder. Det sker blandt andet ved opbygning og udvikling af vores spiselige skovhave og lægeurtemedicinsk hjul, hvor forskellige lægeurter opformeres og dyrkes. …

Samtaler om jorden. EarthTalks er en samtaleserie om naturudsigter og regenerering af vores ydre og indre natur. Vi inviterer forskellige tænkere, forfattere og kunstnere i dialog om deres perspektiv på det regenerative paradigme…

Læs mere her.