Fra ensartede parker til indfødt plantehave

Siden koloniseringen af Amerika har naturen omkring universiteterne undergået en forvandling mod store parkanlæg med ensartede græsplæner og modne løvfældende ikke-hjemmehørende træer.

Det er nu i opbrud ved flere af universiteterne. Et af dem er University of Illinois, Urbana-Champaign der er stadig i gang med at skabe en indfødt plantehave, hvor studerende i den økologiske restaureringsklub Red Bison udnytter indfødt viden til at arbejde frivilligt og passe indfødte planter.

Læs mere her.