Kommuners samarbejde med erhvervslivet er forudsætning for grøn omstilling

95 kommuner er indgået i det frivillige DK2020-samarbejde, hvilket tydeligt viser kommunernes høje ambitionsniveau på klimaområdet. Kommunerne har med DK2020-samarbejdet blandt andet forpligtet sig til at udvikle lokale klimahandleplaner, der skal bane vejen for nettonul-udledning ift. CO2 inden udgangen af 2050. Dog stammer store dele af kommunernes CO2-udledning oftest ikke direkte fra kommunen selv men fra de lokale bysamfund, virksomheder og borgere.

Derfor er det oplagt og vigtigt at kommunerne samarbejder med det lokale erhvervsliv gennem grønne klimapartnerskaber om at fremme den grønne omstilling og mindske CO2-aftrykket. Dette styrker begge parter, da en bæredygtig erhvervsudvikling hænger sammen med vækst og nye muligheder.

Et godt eksempel er det kommunalt initierede Ressource City i Næstved. Herfra hjælper de Næstveds virksomheder i den grønne omstilling med et særligt fokus på, hvordan affald kan genanvendes til gavn for virksomhederne, kommunen, borgerne og klimaet.

Læs mere her.