Byggeri med klimaaftryk markant under kravene

– Vi er sat i verden for at lave boliger med en planetær og social bundlinje, hvilket betyder, at vi arbejder hen mod boligbyggerier, der ikke blot opfylder gældende lovkrav for klimaaftryk, men som skal ligge under de faktiske grænser, som vores planet kan bære, for at vi ikke tærer på jordens ressourcer.

Sådan siger Kasper Guldager, der er medstifter af ejendomsselskabet Home.Earth, der er i gang med et byggeri i træmoduler i Nærheden ved Hedehusene.

– Etagebyggeriet Nærheden får et klimaaftryk på under 6 CO2-ækvivalenter per kvm per år – altså under halvdelen af grænsen for klimaaftryk i bygningsreglementet. Det kan vi opnå på grund af vores tidlige og tætte samarbejde med Scandi Byg, der bygger på transparente modeller for miljø og økonomi, siger han.

Home.Earth har desuden udviklet en ny model for lejeboliger, der skal skabe social bæredygtighed i et udfordret lejemarked.

Projektet står efter planen færdig i sensommeren 2024 som afslutning på den nye bydel Nærheden ved Hedehusene.

Læs mere her.