Markant færre piger bliver omskåret

Selvom mange millioner kvinder stadig lever med konsekvenserne af omskæring, er opbakningen til den skadelige skik på vej ned i mange lande, og andelen af nye omskæringer er faldet meget.

I de seneste år er andelen af piger, der bliver omskåret, faldet kraftigt. Det viser seneste tal fra 2021, ifølge FN’s Børnefonds globale database, der netop er blevet opdateret.

Tallene viser, at tilbage i 1990 var det helt overordnet set omkring hver anden pige i de lande, hvor omskæring forekommer, der var blevet udsat for overgrebet. I dag er tallet faldet til under hver tredje, og vi er godt på vej til, at det kun er hver fjerde.

Læs mere her.