Orkanen blev anledning til decentral solcelleproduktion

Puerto Rica blev i 2017 meget hårdt ramt af orkanen Maria. Stort set hele øen blev mørklagt. Det blev anledning til at en række gode kræfter på øen anført af NGOen Casa Pueblo fik etableret en række decentrale og solcelleanlæg ejet af lokalsamfundene

Deres mikronet-initiativ er et vigtigt skridt mod overgangen fra et centraliseret fossilt brændstofsystem til en fælles vision om vedvarende energiproduktion på forbrugsstedet. Director for Casa Pueblo Arturo Massol Deyá forestiller sig at hele Puerto Rico skal drives af vedvarende energi baseret på lokale energiløsninger.

Læs mere her.