Nye toner i forhold til at hjælpe den 3. verden i deres klimaudfordring

Den helt store udfordring for hvad angår indsatsen for at standse klimaforandringerne er den  træghed der har været fra de rige lande med at hjælpe udviklingslandene til at håndtere investeringer i klima og i klimasikring. Det ser nu endelig ud til  at de rige lande i år vil leve op til et gammelt løfte om at mobilisere 100 milliarder dollars om året i klimapenge til udviklingslandene.

Et andet positivt signal er at Verdensbanken har fået ny direktør Ajay Banga der – modsat den gamle – har et stærkt fokus på klima og bæredygtighed. Han vil skabe “en verden fri for fattigdom på en beboelig planet”. Disse nye signaler kan åbne op for at – ikke mindst private investorer – i større omfang tør investere i den 3. verden.

Læs eller lyt her.