Kommentar: sort-hvide fortællinger forstærker krig og etnisk udrensning

En løsning af det ”etniske spørgsmål” er den eneste meningsfulde vej ud af Ukraine-konflikten. Vesten, russerne og ukrainerne synes alle at have glemt menneskene i deres fokus territorier og ejendom.

Sådan siger en sjælden stemme der i Ukraine-krigen mere taler om mennesker fremfor territorier. Russere er også mennesker. Skal vi acceptere en etnisk udrensning? Stemmen tilhører Bernhard Bierlich, der har en PhD i socialantropologi fra Cambridge og kan læses i Global Nyt.

Vi har så meget tilfælles som mennesker: universelle menneskelige faktorer, både fysiske behov og måden vi er mennesker på, vores psykologiske behov for social og religiøs samhørighed, vores handlekraft, forhåbninger og intentioner.

Vi har derfor meget mere til fælles, end der skiller os ad. Disse er naturligvis særdeles væsentlige og definerer netop de etniske realiteter og måden, hvorpå vi opfylder samfundets regler, normer og forestillinger.

Læs hele kommentaren her.