Her påskønner de biodiversiteten

Osa-halvøen på den costaricanske vestkyst fylder 0,001% af det globale areal, men huser 2,5% af al biodiversitet i verden. I en anerkendelse af biodiversitetens vigtighed bliver 5.500 landbrug nu betalt for at bevare og beskytte i stedet for at dyrke. 

Udviklingen repræsenterer et mentalitetsskifte, hvor landarealers værdi i uberørt stand langsomt overgår deres opdyrkede markedsværdi, og hvor landarealer ses som en service til nationen i bred forstand i stedet for et produkt i snæver forstand. 

FN’s konvention til bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD) anslår, at aktiviteter der genopretter udpint jord giver mellem $7 og $30 i gevinst for hver investeret dollar.

Kilde: ActualNews