Her går solceller og natur i spænd

Lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN) var ikke specielt begejstrede da de hørte om planerne om større solcelleparker, men i stedet for nidkært at kæmpe for natur og landskab, gik de ind i en dialog. Det kom der meget godt ud af.

DN aftalte med Skovgård Invest, der står bag solcellerne, at virksomheden skulle betale for oprensningen og naturgenopretningen af de søer, der lå indenfor solcelleparken, og dermed skabe nogle modelsøer, som andre kunne lade sig inspirere af.

Desuden opfordrede DN til at indtænke biodiversitet og levesteder for insekter på arealerne mellem solpanelrækkerne.

– Vi var rigtig glade for, at de havde valgt at opsætte den type solceller, der kan dreje efter solen. Det betyder, at der er mere afstand mellem rækkerne, og at mere sollys kan komme derned, så der kan gro noget, forklarer lokalformand John Clausen.

Han fortæller, at de blandt andet har plantet kløver, fordi det kunne få et helt særligt og rødlistet insekt, der findes i området, til at brede sig: Nemlig kløverhumlen.

Læs mere her.