Blå-grøn løsning nedkøler byen og begrænser oversvømmelse

Amsterdam har opskaleret beplantningen af ​​selvvandende bolighaver på taget, der afbøder oversvømmelser og lavere temperaturer.

Fra 2018 til 2022 installerede byen – som har testet konceptet i et årti i små skalaer – “smarte” blågrønne tage i fire oversvømmelsestruede kvarterer. Vurdering af projektet indtil videre viser, at modellen er effektiv til at afbøde skadelig stormafstrømning og bekæmpe varmeø-effekten i byerne. 

Læs mere her.