Her “går de til tømrer”

Det er endnu ikke lykkedes at vende tendensen til at unge automatisk søger mod en gymnasieuddannelse da det tilsyneladende er mere statusgivende end det er at søge mod en faglært uddannelse.

Måske skal status-ændringen komme nedefra. Det er i hvert fald det som en tømrermester i Christiansfeld med stor succes gør. Han tilbyder 8 drenge at de hver onsdag kan “går til tømrer”. De får så lov at opleve glæden ved godt håndværk og det får indflydelse på deres senere valg af uddannelse.

Initiativet er blevet en stor succes idet der er venteliste og andre håndværkere er i gang mod lignende initiativer.

Læs mere her.