København indfører nu borgerting

København gennemfører nu – som den første kommune i Danmark – et borgerting. Det gennemføres som et toårigt pilotprojekt i perioden 2023-2024.

I løbet af den toårige periode arbejder to grupper af københavnere med temaer, som er relevante for byens udvikling. Grupperne sammensættes af frivillige københavnere, der udvælges gennem lodtrækning, så gruppen afspejler Københavns befolkningssammensætning. Hvert år rekrutteres der nye medlemmer til Københavnertinget, og der udvælges et nyt tema, som medlemmerne skal behandle.

Københavnertinget udarbejder anbefalinger, som lanceres offentligt og efterfølgende behandles politisk i Københavns Kommune.

Læs mere her.

Formålet med Københavnertinget er at styrke dialogen og samarbejdet om byens udvikling mellem københavnerne og Københavns Kommune.