Industriområdet blev forvandlet til en levende bydel

Den svenske Vårby Udde er et godt eksempel på hvordan et industriområde kan forvandles til en tæt og levende bydel med varierede kvarterer med forskellige designs, samtidig med, at nogle af de ældre industrielle karaktertræk bevares og får nye former og funktioner.

 Fra starten i byudviklingen har man planlagt hvordan det grønne kan tænkes ind fra starten. Man etablerer f.eks. træplantninger ad byens gader med varierede træarter og derved varierende kroneform og tæthed af løv i kombination med specifikke afstande mellem træerne, der netop sikrer optimal virkning i forhold til plantningens samlede evne til at opfange og rense luften for partikler. 

Det svenske byudviklingsprojekt er et eksempel på nytænkning blandt arkitekter hvor man bygger videre på det der allerede er i stedet for at jævne det med jorden og bygge nyt.

Læs mere her.

Læs også her.