Den sidste rejse foregår på cykel

At være bedemand er traditionelt et mandefag. Det er dog ikke en selvfølge at det skal være mænd og at den sidste færd skal ske i en rustvogn. Det er det som bededamerne tager afsæt i. De er hverken traditionelle eller mænd.

Som de to bededamer Henriette Holm Pathara og Mette Bartholin siger: ”Rustvogncyklen giver mulighed for helt nye måder at tage afsked på. Selve afskeden kan foregå i bevægelse gennem byen, parken eller kirkegården. Hvor følget går eller cykler sammen med afdøde. Hvor vi gør holdt de steder, som har haft betydning for afdøde og de pårørende.

De er foreløbig de eneste i Danmark, der tager den sidste rejse på cykel. Bededamerne dækker hele Sjælland, København og Frederiksberg.

Se her en kort intro-film