Seks gode grunde til at være optimistiske med COP27

Fra 6. til 18. november er Egypten vært for COP27. Stemningen er dyster forud for forhandlingerne, hvor FN’s miljøprogram beskriver fremskridt siden COP26 sidste år som “ærgerligt utilstrækkelige.” I mellemtiden advarede De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) om, at de nuværende nationale løfter om at reducere emissioner langt fra er tilstrækkelige til at holde den globale opvarmning til 1,5 grader Celsius .

På trods af den voksende skepsis over for COP 27 er der i følge Positive News seks gode grunde til at være håbefuld.

Læs mere her.