Markant udfasning af kulkraft i USA

Konkurrence fra naturgas og vedvarende energi gør, at 23 procent af alle amerikanske kulkraftværker, med en samlet kapacitet på 200.568 MW, forventes at blive faset ud frem mod 2030.

Alene i 2022 vil der blive trukket over 11.000 MW kulkraftkapacitet ud af det amerikanske marked. Stater som Michigan, Texas, Indiana og Tennessee, der i dag har den største andel af kulfyrede kraftværker i elforsyningen, vil frem mod 2030 lukke 42 procent af værkerne. Det er især de små og gamle kulkraftværker, der vil blive lukket. Men også værker, der skal leve op til nye regler for spildevand, der træder i kraft i 2028, er i farezonen.

Kilde: Ing.dk