Vejle vedtager, som de første, lokalplan for tiny houses

Vejle har – som den første kommune i Danmark – i et enigt byråd vedtaget lokalplan for tiny houses. Det sker på baggrund af et ønske udtrykt af nu afdøde Anja Daugaard fra Liberal alliance. Tiny houses er små boliger, der går imod tendensen med at ville bygge og bo i stadig større boliger.

Lokalplanen i Vejle udstikker på 2.1 ha rammen for 28 boliger, der har en størrelse på 50 m2 på et byggefelt på 300 m2. Derudover er der i lokalplanen sat plads af til et fælleshus på et byggefelt på 500 m2. Der er tale om et kommunalt ejet areal der tidligere har været udlagt til kolonihaver.

Indtil vedtagelsen af lokalplanen den 19. september 2022 var der ikke egentlige lovlige tiny houses i Danmark, men interessen for at bo i mindre boliger har været markant stigende i de seneste år. Det har de også oplevet i Vejle hvor der er en arbejdsgruppe bestående af 80 mennesker der er interesseret i at flytte i de kommende tiny houses.

Sabrina Luise Haue, der er byplanlægger i Vejle kommune fortæller at de oplever en markant stor interesse fra adskillige kommuner der – som Vejle – oplever behovet for at bo småt og billigere.

Læs mere her.