Uret mod sorte gøres godt igen

Chicago-forstaden Evanston har lanceret landets første erstatningsprogram for at kompensere for den racisme og diskrimination, sorte amerikanere historisk set har oplevet og fortsat står over for i samfundet,. Det er ikke kun her men over også i Californien tager erstatningerne en anden form. 

F.eks. i Manhattan Beach, en velhavende by i det sydlige Californien, i gang med et initiativ i gang for at rette op på en fejl, der skete for næsten et århundrede siden. 

Læs mere her.