Bildeling bidrager til mere miljøvenlig mobilitet både ved at bildeling erstatter op til 10-15 privatbiler og at de, som bruger delebil fremfor privatbil kører 30 procent mindre bil. Bildelingens effekt på reduceret bilbrug er særlig afgørende i tætte byområder. Tjenesten kan bidrage til at udjævne sociale og økonomiske skævheder ved at lavindkomstgrupper lettere kan få adgang til bil.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport (Transport Økonomisk Institut) som har set på erfaringer og effekter af bildeling i Bergen.

Den typiske delebilist i Bergen er ung, højt uddannet og bor urbant – og tilhører en gruppe som generelt tidlig tager nye trends og levemåder på sig, såkaldt «early adopters». Delebilister går og cykler og bruger mindre bil end andre. Én ud af fire har kvittet egen bil, mens halvdelen af delebilisterne har undgået eller udsat køb af bil. Både praktiske, økonomiske og værdimæssige motiver er vigtige for brug af bildeling.

Læs mere her.