Solsikkeprogrammet er en hjælp til de med usynlige handicaps

Der findes ganske ,der har et eller flere usynlige handicaps, fx ordblindhed, autisme, tourette, synsnedsættelser, adhd, ptsd, hørehandicap, angst, talehandicap, kroniske smerter, demens, parkinson, hjerneskade, epilepsi mv., Det at handicappet ikke umiddelbart er synligt, kan give problemer. Man skal forklare sig i en måske presset situation eller håndtere de misforståelser og den udskamning, der følger med, når man forventes at fungere ”normalt”-

Det er på den baggrund at Solsikkeprogrammet er opstået. Her synliggøres med en solsikke i en kæde omkring halsen at man har et usynligt handicap.

Solsikken er en måde at signalere til omverdenen: ”Slå din autopilot fra! Lyt til mine behov og juster dine forventninger. Jeg kan have anderledes adfærd eller behov du ikke er vant ved at møde”.

Det er en befrielse for mange med usynlige handicap at kunne gøre det usynlige synligt og slippe for at skulle forklare sig i en måske presset situation eller håndtere de misforståelser og den udskamning, der følger med, når man forventes at fungere ”normalt” .

Læs mere på “Solsikkeprogrammet” på Facebook.

Skriv en kommentar