Kommentar: Borgerting – vigtigere end nogensinde

Et permanent borgerting vil have store og langtrækkende effekter i forhold til at styrke demokratiet. Ved et borgerting vælges tilfældige borgere ud til at blive inviteret. I udvælgelsen tages hensyn til at højtuddannede som lavt uddannede som storby-borgere og provins-borgere og med ligelig kønsfordeling vil være repræsenteret. De præsenteres for en problematik som f.eks. et bedre sundhedsvæsen, og får i den forbindelse input fra fagspecialistister der sikrer at de på et fagligt forsvarligt grundlag kan tage stilling. Efter grundig debat kommer de med deres anbefalinger til politikerne.

Ud over den brede repræsentation har et borgerting den særlige kvalitet at medlemmerne her ikke skal genvælges og kan have de langtrækkende briller på. Et blik der rækker ud over en fireårig valgperiode.

Læs den samlede kommentar her.

2 kommentarer til “Kommentar: Borgerting – vigtigere end nogensinde”

 1. Demokratiet mangler éen eneste ting:

  Enhver folkevalgt skal kunne behandles som en ansat, og skal kunne fyres lige så let og elegant som vedkommende blev valgt.

  En krølle på denne er, at valgprocessen ikke skal gøres til raketvidenskab som det er, i dag. Put hele molevitten online, og lav en binding imellem et SIM-kort og en person. Når man så skal vælge, skifter man SIM-kortet ud i sin telefon med sit valg-SIM-kort, og så vælger man.

  Og endvidere skal vi over til at det repræsentative demokrati kun anvendes, når direkte demokrati ikke er aktivt. Og en meget stor del af alle de ting der lovgives om, er baseret på petitesse-problemer.
  EKSEMPEL: 2% af verdens befolkning kan ikke finde ud af at køre bil og tale i mobiltelefon. Derfor skal nu 98% forbydes at gøre det. Man kan i praksis detektere om folk er i stand til det eller ej. Telefonen kan detektere det hele – inklusiv bilens hastighed – og kan ganske enkelt afbryde samtalen hvis bilen ikke køres forsvarligt. (Det foregår i praksis ved at hvis de små mikro-justeringer af kursen holder op, så er bilisten ikke tilstede. Så siger telefonen: “Du er uopmærksom i trafikken, så samtalen er blevet afbrudt!”)

  En super let valgproces gør også at folk kan vælge i hvor høj grad de selv ønsker at deltage. De kan blive forelagt de problemstillinger som er til afstemning – eller kan selv forslå og samle støtter til et forslag – og dem som de ikke træffer beslutning om, går så til repræsentanten. Det ville i høj grad umuliggøre alle de der elendige politiske kludetæpper der sys på i tide og utide på tinge.

  Og endelig skal en af de mest idiotiske tendenser vendes tilbage til normalen – vi skal holde op med at alt skal være så forbandet hemmeligt. Det skader alting og bringer os alle længere fra hinanden. Hemmelig valghandling gør det også netto umuligt at sikre sig helt imod svindel i valghandlingerne.

  Vi kan desværre IKKE stole på hverken menneskeskabte systemer eller computerbaserede systemer. Det har vi netop set i Kenya, hvor der – trods total offentlighed i hele valghandlingen skete alvorlige brud på integriteten i valget. Det ville man kunne tilbagevise – man vil rent faktisk kunne etablere 100% integritet i valghandlingerne overalt i verden, hvis selve det valg der blev truffet af en person kunne henføres 100% sikkert til personen selv – eksempelvis i de få dage der er, indtil alle har accepteret udkommet af valget – man kan umiddelbart derefter slette alle links imellem anonymiserings-nøglen og – i Danmark – CPR-nummert.

 2. Med hensyn til borgerting – så skal de ikke komme med “anbefalinger” til politikerne. De skal træffe beslutninger. Politikere er og bliver politikere – de har nogle helt andre agendaer i disse årtier.

  Hvis borgerting fik magt til at træffe beslutninger – så kunne det jo være politikerne ville komme tilbage til deres 5 sanser og begynde at opføre sig som normale mennesker igen.

Der er lukket for kommentarer.