Danske børn vil skabe levesteder for dyr og planter

Størstedelen af de danske børn er klar over, at dyre- og plantearter er ved at forsvinde, og ifølge ny måling vil 5 ud af 6 være med til at skabe levesteder. Nu skal frivillige hjælpe børnene i gang.

Verden står midt i en biodiversitetskrise, hvor arter og levesteder forsvinder med større hast end nogensinde før. Alene i Danmark er flere end 1.800 arter truede i den danske natur, og mange dyr mangler steder at leve og finde føde.

Selvom det er alt andet en hyggelæsning, er det ikke gået hen over hovedet på de yngste generationer. Ifølge en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, har 67 pct. af de 5-12-årige hørt, at dyr og planter er ved at forsvinde. Og spørger man forældrene, svarer 41 pct., at de i ”høj grad” eller ”nogen grad” oplever, at det bekymrer deres børn.

Heldigvis er børnene indstillede på at handle på det. I undersøgelsen svarer hele 84 pct. af de adspurgte børn, at de gerne vil hjælpe med at skabe steder, hvor dyr og planter kan leve – for eksempel ved at bygge fuglekasser, insekthoteller eller plante vilde blomster.

Samtidig oplever størstedelen af forældrene i ”høj” eller ”nogen grad”, at deres børn er interesserede i at handle på biodiversitetskrisen.

Og det giver anledning til optimisme, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Læs mere her.