Kæmpe fabrik skal forvandle vindenergi til grønt brændstof og gødning

En kæmpe fabrik ved Esbjerg skal producere grønt brændstof til skibsindustrien og miljøvenlig gødning til landbruget. Fabrikken til 7,5 mia. kr. er den største af sin art i Europa og kan erstatte hele landbrugets import af kunstgødning.

Fabrikken skal drives af vindenergi, som via en såkaldt elektrolyse-proces omdannes til grøn ammoniak.

Fabrikken, som ventes at stå færdig i 2026, kan samlet set reducere CO2-udledningen med 1,5 mio. tons – svarende til udledningen fra omkring 700.000 biler. I det regnestykke indgår også, at fabrikken producerer så meget overskudsvarme, at det kan opvarme en tredjedel af husstandene i Esbjerg.

Læs mere her.