EU: solceller på alle offentlige tage inden 2025

For at hjælpe med at afvænne lande fra russiske fossile brændstoffer foreslår Europa-Kommissionen en imponerende udrulning af solenergi og omstrukturering af hele sin solcelleproduktionsindustri.

Selvom omkostningerne til solceller (PV) er faldet med mere end 80 procent i løbet af de seneste 10 år, udgjorde solenergi kun fem procent af EU’s elektricitet i 2020, og dens andel af varmeproduktionen lå på meget lave 1,5 procent.

“Sol-elektricitet og varme er nøglen til at udfase EU’s afhængighed af russisk naturgas,” skrev Kommissionen i udkastet, som skal offentliggøres i starten f maj i en pakke med forslag til at stoppe EU’s afhængighed af russisk olie og gas.

Ordningen lanceret af Bruxelles kaldet “European Solar Rooftops Initiative”, vil forpligte EU og de nationale regeringer til at yde finansiering og lancere støtteprogrammer til installation af tagpaneler og solenergi i alle egnede offentlige bygninger inden 2025. 

Læs mere her.