“Alle skuffer over tid”

Tidens ungdomsoprør vil være  en reaktion på de mange påbud som unge møder på deres vej. Påbud som ”Happiness is a choice” eller ”Shine bright like a diamond”. Det kan ingen leve op til, men ikke desto mindre ligger det som et uudtalt påbud. Det er det der er afsæt som højskolelærer Christian Hjortkær på Silkeborg Højskole har et meget kvalificeret bud på efter et møde med ganske mange unge. Unge der for en meget stor dels vedkommende har en eller flere diagnoser – angst, OCD, asberger. Ungdomstiden har altid været en tid med angst og utryghed og det forstærkes af de mange påbud der har et individuelt fokus, som han siger.

Han har nu – sammen med eleverne – fundet det påbud der trækker i en anden retning. Et påbud der erkender det mørke der er i tilværelsen. Påbuddet opdagede han på en udflugt til Betlehem på Vestbredden der er under et konstant pres. Påbuddet  ”Keep hope alive” anerkender at livet ikke er nemt og anerkender at det ikke er et individuelt oprør der skal til. Det forklarer også hvorfor tidens mest populære  tekst, der er leveret af ”Minds off 99”. Det lyder i al sin enkelthed ”Alle skuffer over tid”.

Læs eller lyt til de tankevækkende betragtninger her.