De accelererer omstilling til vedvarende energi

Salling Group, der har butikker som Netto, Føtex og Bilka i Danmark, Tyskland og Polen, har udmeldt at de vil bruge 2.5 milliarder kroner på en accellereret energiomstilling frem mod 2030. Det indebærer bl.a. afvikling af gasfyr i 750 butikker (uanset restlevetid), mere energieffektive kølemøbler i 775 butikker og solceller på tagene af 570 bygninger. Det sker i lyset af de stigende energipriser afstedkomet af Ukraine-konflikten Læs mere her.

Det samme gør Vestforbrænding for hvad angår hurtigere omstilling til fjernvarme.

Kilde: ActualNews