Italien vedtager forfatning med omfattende miljøbeskyttelse

Italienske miljøgrupper har længe givet udtryk for deres utilfredshed med regeringens indsats for at beskytte landets naturarv.

Det kan dog snart ændre sig, da landets parlament har vedtaget en ny lov, der integrerer miljøbeskyttelse i forfatningen.

Den nye lov siger, at regeringen skal garantere beskyttelsen af miljøet , biodiversiteten og økosystemet “i fremtidige generationers interesse.” Den siger specifikt, at ingen økonomiske aktiviteter må skade miljøet eller menneskers sundhed.

Roberto Cingolani, Italiens minister for økologisk omstilling, roste ratificeringen som “et væsentligt skridt” i landets bestræbelser på at rejse grønne investeringer og bidraget til at genopbygge økonomien under EU’s pandemiske genopretningsfond.

World Wildlife Fund Italien siger at de nu forventer, at regeringen tilpasser eksisterende lovgivning til miljøhensynl i henhold til den nye forfatningslov. “Endelig er miljøbeskyttelse blevet et grundlæggende princip i republikken, som fremtidig lovgivning skal være inspireret af og tidligere lovgivning tilpasset til,” sagde den italienske WWF-præsident Donatella Bianchi. Læs mere her.