Gabon er mønstereksempel for havbeskyttelse

I 2010 har konventionen om biodiversitet sat det mål om, at 10 procent af kyst- og havområder over hele verden skal være under beskyttelse i 2020. To år efter deadline er det mål stadig ikke blevet opfyldt i dag. 

Gabon ligger langs Atlanterhavskysten i Centralafrika og skiller sig ud som et af verdens mest flittige lande, når det kommer til at beskytte havene. Med et betydeligt antal beskyttede havområder er landet blevet en rollemodel for andre nationer at følge. Det verificeres af gabonesiske politiske beslutningstagere og videnskabsmænd ved University of Exeter .

Siden Gabon annoncerede et nyt netværk af marine beskyttede områder (MPA’er) i 2014, har landet øget sin andel af beskyttede områder fra 1 procent helt til 26 procent. Landet har nu i alt 20 beskyttede vandområder, inklusive flodmundinger og Store Søer. I det væsentlige begrænser disse områder menneskelig aktivitet til bevaringsformål med det formål at bevare naturlige levesteder og kulturelle ressourcer. Læs mere her.