Trampolinhuset genåbner

Den 28. januar 2022 genåbner Flygtningemedborgerhuset Trampolinhuset nu som weekend-hus. Det måtte i december 2020 lukke p.g.a. manglende bevillinger – ikke p.g.a manglende behov.

Medborgerhuset, der har til huse i Apostelkirkens Medborgerhus i København, vil have åbent fredag, lørdag og søndag kl. 14- 20 og vil tilbyde juridisk bistand, aktiviteter og fællesskab til asylansøgere og flygtninge med opholdstilladelse –  og vil være åbent for alle danske og internationale borgere der kæmper for en mere human flygtningepolitik. Læs mere her.

Skriv en kommentar