Bilen er måske ikke helt så “hellig”

Bilen er måske ikke helt så hellig som politikerne går og tror. I hvert fald viser en undersøgelse fra Tyskland, at flertallet af tyskerne ville overveje at bruge cykler og offentlig transport frem for deres biler, hvis infrastrukturen og adgangen til offentlig transport blev forbedret.

Ifølge en undersøgelse foretaget af udviklingsbanken, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), er 75 % af de tyske husstande, der regelmæssigt bruger deres bil, villige til at skifte til offentlig transport, og 66 % kunne forestille sig at tage deres cykel oftere . Undersøgelsen afslører endvidere, at folk, der bor i landdistrikter, er næsten lige så villige til at tage en cykel til dem, der bor i byerne. Udvidelse af lokale cykelnetværk bør derfor ses som en værdifuld investering i klimaafbødning og livskvalitet af kommuner af alle størrelser, bemærkede forfatterne.

Mens undersøgelsen anser elektrificering af køretøjer for vigtig, fremhæver den også, at elbiler er relativt energi-ineffektive sammenlignet med cykling og offentlig transport.

Så vidt vides er der ikke gennemført en lignende undersøgelse i Danmark. Læs mere her.