Kvinder søger sammen og investerer mere bæredygtigt

Over 400 kvinder mødte op da Female Invest indkaldte til et møde, hvor kvinder kunne starte på at investere i erhvervslivet. Der er åbenlys tale om et stort behov for at kvinder hjælper hinanden med investeringer.

Der er tale et voldsomt gab mellem mænd og kvinder for hvad angår finansverden, og det er det gab som tre yngre kvinder – Anna-Sophie Hartvigsen, Emma Due Bitz og Camilla Falkenberg – nu er i gang med at fylde ud. Der er nok at tage fat på for hvis den finansielle ligestlling fortsætter i det nuværende tempo, vil der går 267 år.

Det handler ikke, i følge Anna-Sophie Hartvigsen, om blot at investere på samme måde som mændene. Erfaringen viser at kvinder i kvindernes valg af investeringstemaer vælger at sætte penge i formålsdrevne virksomheder. Altså investeringer der har et dobbelt formål: udover at tjene penge så også styrke f.eks. miljømæssig bæredygtighed. Resultatet er at de er mindst lige så dygtige til at få udbytte af investeringerne som mændene.

Læs eller nyt her om det banebrydende nye initiativ.